Träffa BEWi på Elmia Subcontractor

Snart är det dags för Elmia Subcontractor, en stor möjlighet till nya affärer, knyta kontakter och träffa representanter från hela branschen. BEWi kommer finnas på plats och visa upp produkter såsom tekniskt emballage och kundspecifika lösningar. Om ni vill ha gratis entrébiljett till eventet kan ni klicka här. Allt ni behöver göra är att fylla i…

Offentliggörande av obligationsprospekt

Den 8 juni 2017 offentliggjorde BEWi Group AB (publ) (”BEWi Group”) att bolaget emitterat säkerställda företagsobligationer om 550 miljoner kronor med ett ramverk om 750 miljoner kronor (ISIN: SE0009857980). Med anledning av obligationsemissionen har BEWi Groups styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 9 oktober 2017 godkänt prospektet. Obligationerna avses registreras för handel vid…

BEWi RAW G

Respect. Respekt till våra kunder, miljön, moderna levnadsstandarder och säkerhet har varit RAW-faktorn i vår innovationsprocess för att utveckla det bästa isoleringsmaterialet på EPS-marknaden. Advanced. Avancerad processteknik säkerställer upp till 20% högre isoleringsförmåga, vilket innebär en betydande minskning av energiförbrukningen. Applikationer konverterade till RAW G håller hushållen varma under de hårdaste förhållanden, samt även håller…

BEWi Produkter

BEWi Group är en av Nordens största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWi Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder. Framöver ser vi tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar på lång sikt som vi tillsammans med våra kunder och partners ska möta och hitta lösningar på. EPS, som utgör fokus för BEWi-gruppens verksamhet, har ett brett utbud av ekologiska fördelar jämfört med jämförbara material. I åratal har vårt arbete fokuserats på ytterligare förbättring av de gynnsamma egenskaperna hos detta material och utvecklingen av nya applikationer.

Läs mer