Bokslutskommuniké 2017

20 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017 2017 var ett arbetsfyllt och intensivt år med investeringar, konsolidering av produktion och företagsförvärv, – allt i linje med vår tillväxtstrategi. BEWi blev under året också ett publikt bolag genom emissionen av en företagsobligation som ska finansiera vår tillväxt. Obligationen är noterad på företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm. Det planerade förvärvet…

BEWi avser förvärva Synbra

BEWi avser förvärva Synbra och stärka sin position i Europa som förstahandsvalet för cellplast samt publicerar prel. finansiell information för 2017 Pressmeddelande 2018-02-14 BEWi Group AB (publ) (”BEWi”), en ledande totalleverantör i Norden av cellplast – EPS – har via ett helägt dotterbolag i Nederländerna ingått ett villkorat avtal med fonder rådgivna av Gilde Buy…

BEWi Produkter

BEWi Group är en av Nordens största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWi Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder. Framöver ser vi tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar på lång sikt som vi tillsammans med våra kunder och partners ska möta och hitta lösningar på. EPS, som utgör fokus för BEWi-gruppens verksamhet, har ett brett utbud av ekologiska fördelar jämfört med jämförbara material. I åratal har vårt arbete fokuserats på ytterligare förbättring av de gynnsamma egenskaperna hos detta material och utvecklingen av nya applikationer.

Läs mer