BEWi placerar fyraårigt säkerställt obligationslån om 75 miljoner EUR

Den 22 mars 2018, meddelade BEWi Group AB (publ) (“BEWi”), att bolaget, genom ett helägt dotterbolag i Nederländerna, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Synbra Holding B.V. (”Synbra”) med vissa fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (“Gilde”) och Gildes partners som säljare. Förvärvet är villkorat av att finansiering och myndighetsgodkännande erhålls.…

Pressmeddelande från extra bolagsstämma i BEWi

Riktad nyemission och val av ny styrelseordförande Den 15 mars 2018, meddelade BEWi Group AB (publ) (“BEWi”) att Frøya Invest AS (“Frøya”) och Gjelsten Holding AS (“Gjelsten”) har ingått avtal om att investera totalt 400 MSEK i BEWi genom en riktad nyemission i syfte att finansiera en del av BEWi:s förvärv av samtliga aktier i…

BEWi ingår ett avtal om att förvärva Synbra; bedömer förutsättningarna för att emittera ett obligationslån: samt publicerar prel. finansiell information för januari och februari 2018

BEWi Group AB (publ) (“BEWi”), en ledande totalleverantör i Norden av cellplast – EPS – meddelade den 14 februari 2018 sin avsikt att förvärva Synbra Holding B.V. (“Synbra”). BEWi har idag, genom ett helägt dotterbolag i Nederländerna, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Synbra med vissa fonder rådgivna av Gilde Buy Out…

BEWi Produkter

BEWi Group är en av Nordens största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWi Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder. Framöver ser vi tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar på lång sikt som vi tillsammans med våra kunder och partners ska möta och hitta lösningar på. EPS, som utgör fokus för BEWi-gruppens verksamhet, har ett brett utbud av ekologiska fördelar jämfört med jämförbara material. I åratal har vårt arbete fokuserats på ytterligare förbättring av de gynnsamma egenskaperna hos detta material och utvecklingen av nya applikationer.

Läs mer